Bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu dünya

Birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağı olarak tanımlanan internet, insanlar için gittikçe daha fazla önem kazanmakta, yaşamımıza girerek alışkanlıklarımızı etkilemektedir. İnternetin alışkanlıklarımız üzerine etkisini ölçmek amacıyla yapılan bu çalışma bir alan araştırmasıdır. 2000 yılı Aralık ayında yapılan bu kesitsel araştırmanın anketi, Edirne ili Merkez İlçe’de hizmet veren 40 internet kafede toplam 450 kullanıcıyla yüz yüze görüşülerek yapılmıştır. pendik escort İnternetin sorumluluğunu genel olarak üstlenmiş bir kurum yok. Ancak denetim yapılmadığını veya belli standartlar olmadığını söylemek de doğru olmaz. Özellikle günümüzde artık bu konuda ciddi adımlar atılıyor ve devlet kurumları bulunuyor. Pek çok internet tabanlı kötü amaçlı işlem kanunen yasaklı hale geldi bile. Ayrıca eskiden yaptırım gücün olan bir kurum olmasa da günümüzde artık yaptırım gücü olan pek çok kurum var. Devletler bu konuda kendi kurallarını koyuyorlar. Global standart için de internetin genel yapısı ve işleyiş kurallarını “öneren” ve Internet Architecture Board (Internet Mimari Kurulu) altında çalışan çeşitli gruplar var. Bu grupların da en önemlisi ve etkilisi ise Internet Engineering Task Force (Internet Mühendislik Grubu) ya da kısa adıyla IETF. Bu grubun üyeleri arasında yazılım ve donanım üreticilerinin, devletlerin ve uluslararası kuruluşların temsilcileri var. Internetin teknik altyapısı üç önemli kavram üzerine kurulu: sunucu/istemci mimarisi, protokol yığınları ve paket bazlı iletişim. Bu mimaride, bilgi isteyen yazılıma (ve bu yazılımın üzerinde çalıştığı bilgi aracı) istemci, bilgi veren de sunucu olarak adlandırılıyor. Sunucu ve istemcilerin işlevsel olması için aralarında kullandıkları ortak dile de iletişim protokolü deniyor kartal escort Internet kurumsal ve kişisel kullanıcılarına birbirleriyle haberleşme, bilgi kaynaklarına erişme ve ürün ve hizmet satın alma kolaylıklarını sağlar. Bu kullanıcılar, internete genellikle bir bilgisayar ve modem aracılığıyla normal telefon hatlarını kullanarak erişseler de alternatif bilgi araçları ve bağlantı teknolojileri de vardır. Internetin esas ekonomik döngüsü içinde dört önemli grup vardır: kullanıcılar, içerik sağlayıcılar, ürün ve hizmet satıcıları ve erişim sağlayıcılar. İçerik sağlayıcılar herhangi bir bilgiyi internet üzerinden erişilebilir hale getiren tüm kişi ve kurumlardır kurtkoy escort Hepimiz için internetsiz bir dünya şu an için oldukça zor geliyor. Hayatımızın her alanına dokunmaya başladı. Birçok işlemimizi artık bu ağ aracılığı ile yapıyoruz. Neredeyse dünyanın her yerinden internete ulaşabiliyoruz. Tabii ki tamamından değil ancak ulaşabildiğimiz alan oldukça geniş. Peki bu sistem nasıl oluyor da tüm dünyayı kapsayabiliyor? İnternet teknolojisinin pek çok kullanıcı için fiziksel bir karşılığı yok denecek kadar az. Herhangi bir paylaşımımız saniyeden daha kısa bir sürede ya da bir iki saniyede ulaşıyor. Dünyanın öbür ucuna yollanan bir mail nasıl da saniyeler içerisinde varıyor? Ya da Amerika’da yaşayan bir arkadaşımız ile görüntülü bir şekilde nasıl bu kadar akıcı konuşabiliyoruz tuzla escort

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir